ASER Centre

Evidence for action

Contact ASER Centre

----------

ASER CENTRE STATE TEAMS

----------

                    Meet the ASER team! Watch a short video...

----------

ASER Associates 2012 Video (~ 6 minutes)

----------
Andhra Pradesh
----------

Shaik Nazmal

Routhu Sambamurthy

----------
Assam                                   
----------

Suraj Das         Pranab Baruah          Trishna Lekharu

Satyabrata De        Zakaria Chowdhary        Kripendra Das         

Tapashi Mazumdar Gogoi

----------
Bihar                                          
----------

Sujit Kumar

Prabhakar Kumar           Vikash Kumar

----------
Chhattisgarh
----------

Nogeshwar Kumar Sahu             Bhupendra Kumar Jangare                Saneet Kumar Sahu

----------
Madhya Pradesh
----------

Akhilesh Richhariya             Katal Ahmed Ladaf             Mahendra Singh Yadav             Mangesh Ganesh Nagpure  

Shyam Kumar Kolare

----------
Maharashtra
----------

Devyani Malgaonkar             Bhalchandra Sahare             Anand Maruti Gaikwad              Bharmanna Sidhappa Sherikar

Prashant Ganvir

----------
Manipur
----------

Yambem Chingshang Singh

Ngoruw Besterday Moyon

----------
Meghalaya
----------

Khrawboklang Tangsong             Kevin Donald Sawian

----------
Nagaland
----------

Medozeu Haralu

----------
Odisha
----------

Snehalata Dash             Nikunja Kumar Sahu              Upasana Roy

----------
Uttar Pradesh
----------

Sunil Kumar             Sandeep Kumar Sharma              Dilip Kumar Vishwakarma

Manoj Kumar Sharma

Manoj Kumar Patel

----------
West Bengal
----------

Bipash Das             Sajal Ghosh

----------
----------
Gujarat

Chirag Vyas              Abhay Barad                                                                                                                                                  

----------
Haryana
----------

Kamal Tiwari

----------
Himachal Pradesh
----------

Gurmeet Singh             Rohit Kumar

----------
Jammu and Kashmir
----------

Firdous Ahmad Chinga

----------
Jharkhand
----------

Pankaj Kumar Pandey

Santosh Kumar

----------
Karnataka
----------

Nataraja J            Ranjan GA

----------
Punjab
----------

Prabhsimran

----------
Rajasthan
----------

Devendra Kumar Sharma             Dharam Pal Jat             Ganesh Sharma             Ramkrishan Choudhary          

----------
Tamil Nadu
----------

G Kumeresan

Ramachandran P.

----------
Uttarakhand
----------

Himanshu Bisht              Mayank Lov